Brandpreventie

Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen.

De basis van de wetgeving rondom brandpreventie is de bouwregelgeving. Dit begint met de woningwet die vervolgens het bouwbesluit en gebruiksbesluit aanstuurt, in het bouwbesluit worden worden de bouwkundige eisen geformuleerd en in het gebruiksbesluit staan gebruiksvoorwaarden. Vanuit deze regelgeving wordt alle semiregelgeving aangestuurd, zoals NEN normen. Deze NEN normen geven invulling aan enkele kort omschreven eisen in het bouwbesluit.

FlameQ is gespecialiseerd in het aanbrengen van brandwerend materiaal volgens de NEN normen.Meer informatie over brandpreventie? Neem contact op!